toe / dicht

Dicht en toe zijn synoniemen. Toe wordt vaker in België dan in Nederland gebruikt. In België is toe vooral gebruikelijk in gesproken taal en informele geschreven taal; in Nederland heeft toe voor veel taalgebruikers een ouderwetse bijklank.

 • De deur is dicht / toe.
 • Ik vertel het je in vertrouwen, dus mondje dicht / toe.
 • Denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe!

Dicht en toe worden ook gebruikt als eerste deel in samengestelde werkwoorden als dichtbinden/toebinden, dichtbranden/toebranden, dichtdrukken/toedrukken, dichthouden/toehouden, dichtknijpen/toeknijpen. De samengestelde werkwoorden met dicht zijn in het hele taalgebied heel gebruikelijk. De samengestelde werkwoorden met toe worden frequent gebruikt in België, vooral in gesproken taal en informele geschreven taal. In Nederland zijn ze minder gebruikelijk.

 • De deur is dichtgeklapt / toegeklapt.
 • Hoe knoop ik de zak dicht / toe?

De vaste uitdrukking een oogje toeknijpen is zowel in Nederland als in België heel gebruikelijk, naast een oogje dichtknijpen.

 • Je moet soms een oogje toeknijpen / dichtknijpen.

Het werkwoord toedekken is zowel in Nederland als in België erg gangbaar. Daarbij is er geen tegenhanger met dicht.

Taaladvies.net
Toedoen / dichtdoen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons