toen / als

Toen wordt gebruikt om te verwijzen naar een eenmalige gebeurtenis of periode in het verleden. De betekenis is 'die keer dat', 'op het ogenblik dat', 'in de periode dat'. In België wordt soms ook als gebruikt om een eenmalige gebeurtenis of periode in het verleden aan te duiden, maar dat is geen standaardtaal.

  • Toen mijn vader bij het leger ging, wist hij nog niet wat hem te wachten stond.
  • Toen we pas getrouwd waren, maakten we veel ruzie.

Als kunnen we gebruiken om te verwijzen naar een gebeurtenis die zich meermaals heeft voorgedaan in het verleden. Ter versterking kunnen we dan vóór als het bijwoord telkens toevoegen.

  • Als we ruzie hadden, sloeg ik met de deuren. (= telkens als)
  • We kregen een nieuw badpak als we op vakantie gingen. (= telkens als)

Taaladvies.net
Toen / als / wanneer (+ verleden tijd)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons