tule / tulen

De correcte spelling van het zelfstandig naamwoord is tule.

  • Onze gordijnen zijn van tule gemaakt.

De correcte spelling van het bijvoeglijk naamwoord is tulen.

  • Ik heb tulen gordijnen gekocht.

Om uit te drukken dat iets van tule gemaakt is, wordt het zelfstandig naamwoord tule ook als eerste deel in samenstellingen gebruikt.

  • Ik heb tulestof gekocht.

Combinaties waarin tule iets anders betekent dan 'gemaakt van tule', schrijven we ook altijd als een samenstelling, bijvoorbeeld: tulefabriek, tulemachine.

Taaladvies.net
Combinaties met een stofnaam (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons