tussenkomen

Tussenkomen is standaardtaal in België in de betekenissen 'bijdragen, tegemoetkomen in de kosten', 'het woord nemen, in de rede vallen, onderbreken', 'interveniëren, bemiddelen' en 'zich ergens mee bemoeien'.

 • Helaas komt de verzekering niet tussen in de kosten.
 • Tijdens het debat kwam hij voortdurend tussen, tot de moderator hem vroeg te zwijgen.
 • De Gentse politie moest tussenkomen om een confrontatie tussen supporters van Gent en Club Brugge te voorkomen.

Ook de combinatie ertussen komen is standaardtaal in België in de betekenis 'zich ergens mee bemoeien, tussenbeide komen'. Ertussen komen kan ook betekenen: 'zich plotseling voordoen, waardoor een normale gang van zaken verstoord wordt'.

 • De buitenwipper moest ertussen komen om de ruzie te stoppen.
 • Gerry liet weten dat hij wat later zal zijn: er is iets tussen gekomen.

Tussenkomen is standaardtaal in het hele taalgebied in de juridische betekenis 'zich met machtiging van een rechter als derde voegen in een geschil'. Dat gebruik van tussenkomen komt weinig voor.

 • De verzekeraar kan vrijwillig tussenkomen in een geding dat door de benadeelde tegen de verzekerde is ingesteld.

Taaladvies.net
Tussenkomen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons