twee en een halve maand is / zijn verstreken

De persoonsvorm van een zin komt normaal gezien in getal overeen met het onderwerp. Als het onderwerp uit een woordgroep bestaat, komt de persoonsvorm overeen met de kern van die woordgroep. In de woordgroep twee en een halve maand is de enkelvoudsvorm maand de kern. Daarbij hoort een enkelvoudige persoonsvorm.

  • Er is twee en een halve maand verstreken sinds de aanslagen.
  • Twee en een halve minuut duurt lang als je op één been moet blijven staan.

Om de duur van de periode te beklemtonen, kan de persoonsvorm ook in het meervoud worden gezet.

  • Er zijn twee en een halve maand verstreken sinds de aanslagen.
  • Twee en een halve minuut duren lang als je op één been moet blijven staan.

Taaladvies.net
Twee en een halve maand is / zijn verstreken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons