tweede grootste / op een na grootste

In de standaardtaal in België kunnen constructies als tweede grootste, derde laatste, vierde rijkste ('rangtelwoord + bijvoeglijk naamwoord in de overtreffende trap') worden gebruikt om iets of iemand een bepaalde rangorde toe te kennen.

 • Haar partij is de derde grootste van het land.
 • Het team eindigde vierde laatste in de ploegentijdrit.
 • We wonen in de vijfde rijkste gemeente van het land. 
 • Hij werd verkozen tot de tweede mooiste jongen.

In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt de constructie 'de/het op een/twee/drie (enzovoort) na + bijvoeglijk naamwoord in de overtreffende trap' gebruikt. Een andere mogelijkheid is 'de/het ... op een/twee/drie (enzovoort) na'.

 • Haar partij is de op twee na grootste van het land / de grootste van het land op twee na.
 • Het team eindigde op drie na laatst in de ploegentijdrit / laatst in de ploegenrit op drie na.
 • We wonen in de op vier na rijkste gemeente van het land / de rijkste gemeente op vier na.
 • Hij werd verkozen tot de op een na mooiste jongen / de mooiste jongen op een na.

In de constructie 'de / het op een na (+ overtreffende trap)' kan op achterwege blijven. Meestal komt er dan een koppelteken voor en na het woord na, bijvoorbeeld de een-na-laatste vraag. De variant zonder op komt vooral in Nederland voor.

 • Ze vond hem de een-na-mooiste jongen van de klas.

Taaladvies.net
Grootste (tweede -, - op een na, (op) een na -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons