vakken, vakgebieden, studierichtingen, opleidingen (hoofdletters)

Benamingen van schoolvakken, opleidingsonderdelen, vakgebieden en specialismen schrijven we met een kleine letter, behalve wanneer woorden volgens de spellingregels met een hoofdletter geschreven moeten worden, zoals namen van talen.

 • het vak wiskunde, de les economie, orthopedagogiek
 • Grieks, Engels, het vak Amerikaanse geschiedenis
 • Katleen heeft gisteren wiskunde gestudeerd.
 • Joris heeft zich gespecialiseerd in intensieve zorg.

In een schoolagenda, schoolrapport of curriculum, waarin vakken of opleidingsonderdelen onder elkaar opgesomd staan, schrijven we meestal alle namen met een beginhoofdletter. We doen dat dan omdat de namen in een lijst staan.

In titels en academische graden worden de vakgebieden en specialismen ook klein geschreven.

 • Katleen is bachelor in de wiskunde.
 • Joris studeert voor master in de wiskundige informatica.
 • Els is doctor in de ingenieurswetenschappen.

De officiële benamingen van studierichtingen en opleidingen worden als eigennamen beschouwd en met hoofdletters geschreven.

 • de studie Wiskunde, de leerlingen van de richting Wetenschappen-Wiskunde, de opleiding Geneeskunde, de bachelor(opleiding) Wiskunde, de master(opleiding) Journalistiek, studenten van de opleiding Algemene Economie
 • Sara studeert Medische Laboratoriumtechnologie.

Benamingen van vakgebieden en specialismen krijgen ook een hoofdletter als ze officiële aanduidingen voor een subentiteit van een organisatie zijn, bijvoorbeeld van een universiteit of een ziekenhuis.

 • de vakgroep Wiskunde, de afdeling Kunstgeschiedenis, de afdeling Intensieve Zorg
 • An studeert aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB.

Taaladvies.net
Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons