vanonder / van onder / van onderen / onderaan

Vanonder en van onder worden in België soms gebruikt in de betekenis 'van beneden, uit de laagte', ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of vanonder en van onder in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval van onderen.

 • Een spiegel kun je het best van onderen naar boven schoonwrijven.
 • Het geluid kwam van onderen.
 • Van onderen gefotografeerd lijken imposante bouwwerken nog hoger en dreigender.

Vanonder is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'onderaan, aan de onderkant'.

 • De vaas is vanonder / onderaan gebarsten.
 • De wasmachine lekt vanonder / aan de onderkant.

Vanonder is ook standaardtaal in het hele taalgebied als het als voorzetsel wordt gebruikt. Het betekent dan 'onder het genoemde vandaan'.

 • Reddingswerkers zijn erin geslaagd een jongen levend te redden vanonder het puin van de ingestorte flat.

Taaladvies.net
Naar voor / naar voren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons