Verenigde Staten: hun bevolking / zijn bevolking / haar bevolking*

Meervoudige eigennamen zoals de Verenigde Staten worden gewoonlijk met het bezittelijk voornaamwoord hun gecombineerd, maar Verenigde Staten kan ook gecombineerd worden met het enkelvoudige bezittelijk voornaamwoord zijn. Haar is niet correct. Hetzelfde geldt voor de afkorting VS.

  • De Verenigde Staten en hun / zijn bondgenoten worden in deze regio geconfronteerd met reële dreigingen.
  • Er werd veel kritiek geuit op de VS en hun / zijn internetspionageprogramma.

Als Verenigde Staten of de afkorting VS het onderwerp van de zin is, hebben de persoonsvorm en het bezittelijk voornaamwoord hetzelfde getal: bij hun hoort een meervoudige persoonsvorm, bij zijn een enkelvoudige.

  • De Verenigde Staten / VS verliezen hun stemrecht in de UNESCO.
  • De Verenigde Staten / VS verliest zijn stemrecht in de UNESCO.

Taaladvies.net
Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten en - bevolking)
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons