vergevorderd / ver gevorderd

Als vergevorderd bij een zelfstandig naamwoord staat, is vergevorderd de correcte spelling. Combinaties van ver met een voltooid deelwoord schrijven we aan elkaar als ze als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden en als we maar één hoofdklemtoon horen: een vergevorderd stadium.

  • De plannen voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum bevinden zich in een vergevorderd stadium.

We schrijven de combinatie doorgaans niet aan elkaar als ze in een zin staat met een persoonsvorm van het werkwoord zijn. We horen dan een klemtoon op beide woorden.

  • De onderhandelingen van de partijen zijn ver gevorderd.

aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Pas gehuwd stel / pasgehuwd stel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons