vernoemen / noemen

Vernoemen is standaardtaal in België in de betekenis 'noemen, vermelden'.

  • Ik wil niet dat mijn naam in de pers vernoemd wordt.

Noemen en vermelden zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Ik wil niet dat mijn naam in de pers genoemd / vermeld wordt.

Noemen en vernoemen zijn beide standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'de naam geven van'.

  • Onze dochter is genoemd / vernoemd naar haar overgrootmoeder.

Taaladvies.net

Vernoemd / genoemd (in een zaak)
Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons