vervolmaking / bijscholing / nascholing

Vervolmaking is standaardtaal in België in de betekenis 'het verwerven van meer vakkennis', 'bijscholing, nascholing'.

 • Hij is lesgever in het Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector.
 • Bij Syntra kun je cursussen ter vervolmaking volgen.

Ook de samenstelling vervolmakingscursus is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijscholingscursus, vervolgcursus en voortgezette opleiding.

 • De voortgezette opleidingen / vervolmakingscursussen zijn bedoeld om de kennis en de vaardigheden van de politieagenten te onderhouden.
 • De vrijwilligers van de brandweer kunnen zich inschrijven voor een bijscholingscursus / vervolmakingscursus.
 • Tijdens de vervolgcursus / vervolmakingscursus van het Rode Kruis leer je verschillende letsels verzorgen.

Het werkwoord zich vervolmaken wordt ook geregeld gebruikt in de standaardtaal in België in de betekenis 'zich bijscholen'.

 • De cursisten kunnen zich bijscholen / vervolmaken in de opmaak van grafieken en figuren.
 • Volg de workshop om je bij te scholen / te vervolmaken in portrettekenen.

Vervolmaking is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'perfectionering', 'het brengen tot een hogere graad van volkomenheid'.

 • Dat essay gaat over de vervolmaking van Brussel als deelstaat van België.
 • De sekteleden verkondigen dat hun project de vervolmaking en voltooiing van Gods schepping is.

Taaladvies.net
Vervolmakingscursus / bijscholingscursus

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons