Vlaams Gewest / Vlaamse Gewest

Als het lidwoord het bij Vlaams Gewest staat, verbuigen we het bijvoeglijk naamwoord Vlaams. De vorm met buigings-e is de officiële benaming zoals die in de Grondwet staat. Omwille van de consistentie en eenvormigheid geldt bij de Vlaamse overheid de afspraak dat we zowel in de Vlaamse regelgeving als in andere teksten van de Vlaamse overheid die officiële benaming gebruiken, ook al is de onverbogen vorm het Vlaams Gewest taalkundig gezien niet fout te noemen.

 • het Vlaamse Gewest

We passen bij de Vlaamse overheid hetzelfde principe toe bij de benamingen van de andere gewesten.

 • het Waalse Gewest
 • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Als er geen lidwoord bij staat, blijven de bijvoeglijke naamwoorden in de bovenstaande benamingen onverbogen.

 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons