voegwoord (taalkundige term)

synoniem = conjunctie

Een voegwoord is een verbindingswoord dat woorden, woordgroepen en zinnen met elkaar verbindt.

Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige woorden, woordgroepen en zinnen. Voorbeelden zijn en, of, ofwel, maar, want.

Onderschikkende voegwoorden verbinden niet-gelijkwaardige zinnen met elkaar: ze verbinden bijzinnen met hoofdzinnen. Voorbeelden van onderschikkende voegwoorden zijn dat (zoals in Ik zag dat de trein vertraging had), of (zoals in Ik weet niet of de trein vertraging heeft), terwijl, om, omdat, doordat, zodat, zodra, als, toen, hoewel, tenzij, voor zover. Een bijzin is altijd afhankelijk van een andere zin doordat die niet zelfstandig kan voorkomen zoals een hoofdzin.

Bij gewone bijzinnen staat de persoonsvorm achteraan in de zin (zoals in dat de trein vertraging had). Bij beknopte bijzinnen ontbreken het onderwerp en de persoonsvorm. Dat is bijvoorbeeld het geval in beknopte bijzinnen die ingeleid worden met het voegwoord om (zoals in Hij is aan het sparen om een wereldreis te maken).

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons