voorbeeld, voorbeelden (afkorting)

Voor voorbeeld kan de afkorting vb. gebruikt worden.

De meervoudsvorm voorbeelden kan worden afgekort als vbb., bijvoorbeeld vbb. 1-10 ('voorbeelden 1 tot en met 10'). Die afkorting is alleen gebruikelijk in specifieke beroepskringen, zoals de filologie en de rechtsgeleerdheid, en in bibliografische contexten. In algemene teksten is de afkorting vbn. gebruikelijk, maar vaak kan in plaats van het meervoud ook het enkelvoud gebruikt worden, bijvoorbeeld vb. 1-10 ('voorbeeld 1 tot en met 10').

Het is aan te bevelen om zowel voorbeeld als voorbeelden zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Artt. / art.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons