voormiddag / namiddag / middag

De woorden voormiddag, namiddag en middag worden niet door iedereen op dezelfde manier gebruikt. Om misverstanden te voorkomen, is het aan te bevelen om vooral in contact tussen Nederlanders en Belgen bij het gebruik van die woorden zo expliciet mogelijk te zijn en er een tijdstip bij te noemen.

In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergreep) doorgaans de tijd bedoeld respectievelijk aan het begin van de middag (ongeveer 12-14 uur) en aan het eind van de middag (ongeveer 16-18 uur). Voormiddag is in deze betekenis overigens minder gebruikelijk dan namiddag.

In de standaardtaal in België hebben voormiddag en namiddag (met de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep) betrekking op respectievelijk het tweede deel van de ochtend (ongeveer 9-12 uur) en de tijd tussen het middaguur en het begin van de avond (ongeveer 12-18 uur).

In de standaardtaal in België worden voormiddag en namiddag ook vaak in samenstellingen gebruikt, bijvoorbeeld zaterdagvoormiddag, donderdagnamiddag. In de standaardtaal in het hele taalgebied worden in zulke samenstellingen middag, morgen en ochtend gebruikt. Hoewel uit de context vaak wel blijkt wat er bedoeld wordt, kan er toch begripsverwarring ontstaan omdat morgen, ochtend en middag in België en Nederland anders geïnterpreteerd kunnen worden. Ochtend en morgen betekenen voor Belgen doorgaans de vroege ochtend, terwijl in Nederland morgen en ochtend op de hele periode tussen 6 en 12 uur slaan. Bij middag bestaat dezelfde soort dubbelzinnigheid: in Nederland betekent middag 'tussen twaalf en zes', in België meestal 'tussen twaalf en twee'.

Taaladvies.net
Voormiddag, namiddag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons