want / omdat

De voegwoorden want en omdat zijn erg verwant, maar zijn niet helemaal gelijk.

Want is een nevenschikkend voegwoord: in de erop volgende zin staat de persoonsvorm vooraan. Omdat is een onderschikkend voegwoord: in de erop volgende bijzin staat de persoonsvorm achteraan.

 • Ik open het raam, want het is hier veel te warm.
 • Ik open het raam omdat het hier veel te warm is.
 • Hij kon niet komen, want hij had geen tijd.
 • Hij kon niet komen omdat hij geen tijd had.

Ook de betekenis van de voegwoorden want en omdat is niet helemaal hetzelfde. Na want staat het argument dat de spreker als verklaring of rechtvaardiging wil geven voor wat in de eerste zin is uitgedrukt. Dat argument geldt als een antwoord op de vraag 'waarom zegt de spreker dat?'. Na omdat volgt de reden voor wat in de eerste zin is uitgedrukt. Die reden geldt als een antwoord op de vraag 'waarom is dat zo?'. In veel contexten is zowel want als omdat mogelijk, soms kan alleen want of alleen omdat.

 • Ze is er niet, want er brandt geen licht op haar kamer. (verklaring)
 • Treuzel zo niet, want je gaat nog te laat komen. (rechtvaardiging)
 • Hij zei me dat hij niet wilde komen omdat het regende. (reden)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons