zich ervan bewust zijn dat / zich bewust zijn dat

Correct is: zich ervan bewust zijn dat. Bij zich bewust zijn wordt het voorlopig voorzetselvoorwerp ervan in de praktijk geregeld weggelaten als er een bijzin volgt die begint met dat, of met bijvoorbeeld hoe of wanneer. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of zich bewust zijn zonder ervan tot de standaardtaal gerekend kan worden.

  • Ik ben me ervan bewust dat ik veel geluk gehad heb.
  • We zijn ons ervan bewust dat we in een moeilijk parket zitten.
  • Ze is zich er niet van bewust dat iedereen haar kan horen.

Taaladvies.net
Zich bewust zijn dat / zich ervan bewust zijn dat

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons