zo niet / zoniet

Zowel de spelling zo niet als de spelling zoniet is correct.

De combinatie zo niet gaat terug op de voorwaardelijke bijzin zo dit niet het geval is ('als dit niet het geval is'). Als zoniet aan elkaar geschreven is, is het een bijwoord. Een synoniem is anders.

  • We gaan op vakantie als de hond mee mag. Zo niet blijven we thuis.
  • We gaan op vakantie als de hond mee mag. Zoniet blijven we thuis.

Taaladvies.net
Zo niet, (dan) ...

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons