zoals zij / zoals haar

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na zoals de vorm zij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen zoals de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand zoals kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een actrice zoals haar komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet zoals zij! (= zoals zij doet)
 • Kris zingt niet zoals zij. (= zoals zij zingt)
 • Hij wil een actrice zoals zij. (= een actrice zoals zij er een is)
 • Hij zou het aan iemand zoals zij moeten tonen. (= iemand zoals zij is)
 • Ik ben op zoek naar iemand zoals zij. (= iemand zoals zij is)

In sommige gevallen is zowel zij als haar mogelijk na zoals, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is zij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is haar correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Hij apprecieert jou niet zoals zij. (= zoals zij jou apprecieert)
 • Hij apprecieert jou niet zoals haar. (= zoals hij haar apprecieert)
 • Hij gaf ons positieve feedback, net zoals zij. (= zoals zij aan ons positieve feedback gaf)
 • Hij gaf ons positieve feedback, net zoals haar. (= zoals hij aan haar positieve feedback gaf)

Taaladvies.net
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons