zogeheten / zogenaamd / zogenoemd / zogezegd

Zogeheten, zogenaamd en zogenoemd zijn synoniemen in de betekenis 'die specifieke naam hebbend'. Met die bijvoeglijke naamwoorden geven we aan dat er een woord volgt dat voor de lezer ongewoon of onbekend kan zijn.

 • In de spoedafdeling gebeurt de zogeheten / zogenaamde / zogenoemde triage, die erop gericht is om de patiënten met de hoogste nood voorrang te verlenen.

Zogeheten en zogenaamd hebben daarnaast de betekenis 'ten onrechte die naam dragend'. Met die woorden geven we aan dat het woord dat daarop volgt niet gepast of juist is. In de standaardtaal in België komt in die betekenis ook zogezegd voor.

 • Veel zogenaamde / zogeheten / zogezegde vrienden lieten me als een baksteen vallen.
 • Ik heb me dat zogenaamde / zogeheten / zogezegde spotkoopje flink beklaagd.

In de standaardtaal in het hele taalgebied is zogezegd een bijwoord, met de betekenis 'slechts in schijn, niet in werkelijkheid'. Ook zogenaamd kan in die betekenis als bijwoord worden gebruikt.

 • Er is zogezegd / zogenaamd geen geld voor de zorgsector.
 • Alleen de jongens hebben gezwommen. De meisjes hadden zogezegd / zogenaamd allemaal hun maandstonden.

Zogezegd betekent daarnaast ook 'om het zo te zeggen, bij manier van spreken'.

 • Mijn geloof werd mij zogezegd met de moedermelk meegegeven.

Taaladvies.net
Zogenoemd / zogenaamd / zogeheten
Zogezegd / zogenaamd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons