zomin / zo min

Zo min wordt in twee woorden geschreven als min de betekenis 'klein', 'gering', 'onbeduidend' of 'weinig' heeft. Het bijwoord zo wijst dan op de mate waarin iets gering, weinig of onbeduidend is. Zo en min krijgen allebei een klemtoon.

  • Daar moet je niet zo min over denken. (= gering)

  • Ik wil er zo min mogelijk over horen. (= weinig)

Als voegwoord wordt zomin aan elkaar geschreven. Het voegwoord zomin komt meestal voor in combinatie met het bijwoord net (net zomin) en betekent 'evenmin'.

  • Van gewonden is er voorlopig geen sprake, net zomin als van buurtbewoners die bevangen zouden zijn door de rook.

  • Kreeften willen net zomin dood als wij.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Zomin / zo min

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons