zowel op / op zowel

Bij nevenschikkingen met zowel ... als ... kan in beide leden van de nevenschikking hetzelfde voorzetsel staan. Het voorzetsel kan ook vóór de constructie zowel ... als ... staan als het op beide leden slaat.

 • Zowel op zaterdag als op zondag / op zowel zaterdag als zondag is de winkel open.
 • Die ziekte komt zowel bij honden als bij katten / bij zowel honden als katten voor.
 • Veerkracht is zowel voor bedrijven als voor werknemers / voor zowel bedrijven als werknemers cruciaal om te kunnen groeien.
 • Ze kunnen bepaalde taken zowel met de linker- als met de rechterhand / met zowel de linker- als de rechterhand uitvoeren.

Als het voorzetsel na zowel staat, is het mogelijk om het voorzetsel in het tweede deel van de nevenschikking weg te laten.

 • Zowel op zaterdag als zondag is de winkel open.
 • Die ziekte komt zowel bij honden als katten voor.
 • Veerkracht is zowel voor bedrijven als werknemers cruciaal om te kunnen groeien.
 • Ze kunnen bepaalde taken zowel met de linker- als de rechterhand uitvoeren.

Combinaties als op zowel zaterdag als op zondag* en bij zowel honden als bij katten* zijn niet correct.

Taaladvies.net
Op zowel maandag als op dinsdag / op zowel maandag als dinsdag / zowel op maandag als op dinsdag / zowel op maandag als dinsdag

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons