Gedaan met laden. U bevindt zich op: Te betalen verkeersbelastingen op een pick-up of chassis cabine

Te betalen verkeersbelastingen op een pick-up of chassis cabine

Wat?

Een pick-up of een chassis cabine is een wagen die voorzien is van een gesloten passagiers- en bestuurdersgedeelte en die een open laadruimte heeft.

Jaarlijkse verkeersbelasting

Voor voertuigen die vanaf 01.01.2023 worden ingeschreven wordt volgend onderscheid gemaakt:

  • als de wagen wordt gebruikt voor louter privé- en vrijetijdsgebruik, dan wordt deze belast aan het tarief personenauto, auto voor dubbel gebruik en minibus
  • als de wagen wordt gebruikt voor professionele doeleinden en is ingeschreven op naam van iemand die zelf een inschrijving heeft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan wordt deze belast aan het tarief lichte vracht. U hoeft hier zelf niets voor te doen, dit gunsttarief wordt automatisch toegepast.

Pick-ups die voor 01.01.2023 al waren ingeschreven blijven onder het oude regime vallen ​​​​en worden dus belast aan het tarief lichte vracht.

Belasting op inverkeerstelling

Voor voertuigen die vanaf 01.01.2023 worden ingeschreven wordt volgend onderscheid gemaakt:

  • als de wagen wordt gebruikt voor louter privé- en vrijetijdsgebruik, dan wordt deze belast aan het tarief personenauto, auto voor dubbel gebruik en minibus
  • als de wagen wordt gebruikt voor professionele doeleinden en is ingeschreven op naam van iemand die zelf een inschrijving heeft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan is er geen BIV verschuldigd.

Pick-ups die werden ingeschreven voor 01.01.2023 voldeden steeds aan de fiscale definitie van een lichte vrachtwagen en zijn geen BIV verschuldigd.

Afschaffing van het fiscaal gunstregime vanaf 01.01.2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Enkel in de volgende twee gevallen blijft het oude gunstregime gelden:
1. Pick-ups die voor 1 januari 2023 al waren ingeschreven en die op 1 januari 2023 nog steeds ingeschreven stonden uw naam.
2. Pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden.

Lees het volledige nieuwsbericht.

Overgangsmaatregel

Indien het voertuig besteld is voor 1 januari 2023, maar na die datum is geleverd en ingeschreven, kan de definitie van lichte vrachtauto zoals deze van toepassing was voor 1 januari 2023 nog worden toegepast en kan er nog van het tarief lichte vracht worden genoten.

Hiervoor moet er voldaan zij aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een lichte vrachtauto.
  • Het voertuig dient effectief voor 1 januari 2023 te zijn besteld.
  • Er moet een kopie van de bestelbon aan de Vlaamse Belastingdienst worden bezorgd, voor 15 februari 2023, samen met het formulier dat u terugvindt op onze formulierenpagina.
  • Het gaat om een nieuw voertuig dat na 31 december 2022 voor de eerste keer ingeschreven wordt bij de DIV. Tweedehandse voertuigen komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel.