Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grammatica Boek- en webwijzer

Grammatica

In grammatica’s vindt u de regels voor de woorden, woordgroepen en zinnen die in een taal gevormd kunnen worden. Ze bevatten een beschrijving van de grammaticale aspecten van de taal: woordvolgorde, zinsdelen, woordsoorten, soorten zinnen, nevenschikking, negatie.

De morfologie of vormleer is de leer van de wijze waarop in een taal afgeleide en samengestelde woorden gevormd worden. Ook de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal worden in de morfologie onderzocht.

 • Algemene Nederlandse Spraakkunst(opent in nieuw venster)

  De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is de belangrijkste beschrijvende grammatica van het hedendaagse Nederlands. Het is een gespecialiseerd naslagwerk dat handelt over woordsoorten, woordvorming, combinaties van woorden, zinsstructuur en een aantal algemene verschijnselen zoals samenstelling en negatie.

  De ANS is gratis online te raadplegen. U kunt zoeken via de inhoudsopgave, via registers of met een zoekmachine.

 • Inleiding Nederlandse taalkunde. Voor aankomende neerlandici intra en extra muros. (2021)
  E. Ruigendijk, M. De Belder & A. Schippers
  Amsterdam: University Press
  ISBN 978 94 63 72095 3

 • Grammatica van de Nederlandse zin (2013, 8e, herziene druk)
  W. Vandeweghe m.m.v. M. Devos & F. De Meersman
  Antwerpen: Garant
  ISBN 978 90 441 3054 6

 • Syntax of Dutch
  De Syntax of Dutch is een wetenschappelijk naslagwerk waarin de Nederlandse grammatica in het Engels wordt beschreven.

  De Syntax of Dutch bestaat uit zeven boekdelen. De boeken zijn gratis te downloaden via OAPEN(opent in nieuw venster) en online te raadplegen via Taalportaal(opent in nieuw venster) (zie de rubriek Syntax).

  Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 1) (2015)
  H. Broekhuis, N. Corver & R. Vos
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 730 6
  ISBN 978 90 485 2482 2 (pdf)

  Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 2) (2015)
  H. Broekhuis & N. Corver
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 731 3
  ISBN 978 90 485 2483 9 (pdf)

  Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases (Volume 3) (2016)
  H. Broekhuis & N. Corver
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 732 0
  ISBN 978 90 485 2484 6 (pdf)

  Syntax of Dutch. Adpositions and Adpositional Phrases (2013)
  H. Broekhuis
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 601 9
  ISBN 978 90 485 2225 5 (pdf)
  ISBN 978 90 485 2226 2 (ePub)

  Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases (2013)
  H. Broekhuis
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 549 4
  ISBN 978 90 485 1932 3 (pdf)
  ISBN 978 90 485 1933 0 (ePub)

  Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 1) (2012)
  H. Broekhuis & E. Keizer
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 460 2
  ISBN 978 90 485 1755 8 (pdf)
  ISBN 978 90 485 1756 5 (ePub)

  Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases (Volume 2) (2012)
  H. Broekhuis & M. den Dikken
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 90 8964 463 3
  ISBN 978 90 485 1760 2 (pdf)
  ISBN 978 90 485 1761 9 (ePub)

 • Basisboek Syntaxis (2018)
  H. Wolf
  Groningen: kleine Uil
  ISBN 978 94 92190 77 2

 • Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands (2017)
  G. Booij & A. van Santen
  Amsterdam: Amsterdam University Press
  ISBN 978 94 6298 607 7
  ISBN 978 90 4853 730 3 (e-book)

 • Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht (2016)
  Genootschap Onze Taal
  Den Haag: Onze Taal
  ISBN 978 90 819896 3 3

 • Taalboek Nederlands (2011, 6e, bijgewerkte uitgave)
  W. Smedts & W. Van Belle
  Kalmthout: Pelckmans
  ISBN 978 90 289 6205 7

 • Grammatica Nederlands. Woorden, zinnen, spelling (2011, 16e druk)
  H. Houët
  Houten: Het Spectrum
  ISBN 978 90 491 0604 1
  ISBN 978 90 00 33174 1 (e-book)

 • Prisma Basisgrammatica Nederlands. Begrijpelijk voor iedereen (2016, 7e druk)
  H. Houët
  Houten: Unieboek | Het Spectrum
  ISBN 978 90 00 35316 3

 • Handboek Spraakkunst (2007)
  J. De Schryver, W. Haeseryn & G. Rutten
  Mechelen: Wolters Plantyn
  ISBN 978 90 301 8753 0

 • Grammatica voor iedereen (2007)
  F. Balk-Smit Duyzentkunst
  Den Haag: Sdu
  ISBN 978 90 12 12077 7