Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afkortingen - 2. Spelling van symbolen voor eenheden, grootheden en valuta Afkortingen

Afkortingen - 2. Spelling van symbolen voor eenheden, grootheden en valuta

Een symbool is de genormeerde notatie van een wetenschappelijk begrip, een eenheid, een grootheid of een valuta. Symbolen worden uitgesproken als de woorden waarvoor ze staan.

Regel 1

Schrijf een symbool zonder punten.

Voorbeelden

km/h (kilometer per uur)

Regel 2

Schrijf een symbool met kleine letters of hoofdletters volgens de nationale of internationale normen die daarvoor gelden.

Symbolen voor grootheden worden gecursiveerd. Symbolen voor eenheden en andere symbolen worden in principe romein geschreven.

Voorbeelden

A (ampère), EUR (euro), g (gram), h (uur), kHz (kilohertz), m (massa), m (meter), MB (megabyte), l (lengte), l (liter), N (noorden), Na (natrium), s (seconde), ZW (zuidwesten)

Regel 3

Gebruik in gewone, niet-wetenschappelijke teksten geen technisch of wetenschappelijk symbool als daarvoor een echte afkorting, met een punt aan het einde, gebruikelijk is.

Voorbeelden

100 gr., 40 sec., 15.30 u.