Gedaan met laden. U bevindt zich op: Engelse woorden aaneenschrijven - 6. Bijzondere combinaties Engelse woorden aaneenschrijven

Engelse woorden aaneenschrijven - 6. Bijzondere combinaties

Hieronder staan enkele regels die verband houden met bijzondere combinaties met Engelse woorden.

Regel 1 - Reduplicaties

Schrijf Engelse (bijna-)reduplicaties aaneen, zoals Nederlandse (bijna-)reduplicaties.

Een reduplicatie is een herhaling van een lettergreep of een woorddeel in een woord. Als er een klinker- of medeklinkerwisseling is, spreken we van een bijna-reduplicatie.

Voorbeelden
 • boogiewoogie, byebye, fiftyfifty, walkietalkie
 • in samenstellingen: gogogirl

Regel 2 - Samenstellingen met all

Schrijf Engelse samenstellingen met als linkerdeel all en als rechterdeel een zelfstandig of een bijvoeglijk naamwoord aaneen.

Voorbeelden
 • allday, allrisk, allround, allseason, allspice, allweather
 • woordgroepen: all clear, all right

Regel 3 - Samenstellingen met een voorzetselbijwoord

Schrijf een koppelteken in Engelse samenstellingen met een voorzetselbijwoord als rechterdeel.

Het gaat om voorzetselbijwoorden zoals between, by, in, off, on, out, over, under en up. Deze regel geldt ook voor samenstellingen met only als rechterdeel.

Voorbeelden
 • between: go-between
 • by: stand-by
 • down: top-down
 • in: all-in, check-in, sit-in, stand-in
 • off: kick-off, pay-off, spin-off
 • on: add-on, hands-on
 • only: read-only, sim-only
 • out: black-out, break-out, coming-out, drop-out, knock-out, lay-out
 • over: all-over, make-over, slip-over, voice-over
 • under: dive-under, down-under
 • up: back-up, bottom-up, pop-up, sit-up, warming-up
 • uitzonderingen: login, pullover

Regel 4

Behoud in samenstellingen en afleidingen het koppelteken van een Engelse samenstelling met een voorzetselbijwoord als rechterdeel.

Schrijf in samenstellingen eventueel een extra koppelteken om de leesbaarheid te vergroten (all-in-pakket).

Voorbeelden
 • in samenstellingen: all-inpakket, back-upbestand, internetdrop-out, sim-onlyabonnement, spin-offbedrijf
 • in afleidingen: back-uppen, black-outen, lay-outen

Regel 5 - Samenstellingen met een gewoon bijwoord

Schrijf Engelse samenstellingen met een gewoon bijwoord als rechterdeel aaneen.

Het gaat om bijwoorden zoals alike, away, back, down, how en not.

Voorbeelden
 • alike: lookalike
 • along: singalong
 • around: turnaround
 • away: giveaway, stowaway
 • back: comeback, feedback, flashback, laidback, playback
 • down: breakdown, coolingdown, countdown, meltdown, touchdown
 • how: knowhow
 • not: havenot

Regel 6 - Combinaties met no of non

Schrijf een koppelteken in Engelse combinaties met als linkerdeel no of non.

Voorbeelden
 • no-budget, non-event, non-food, no-nonsense
 • in samenstellingen: no-gozone, non-foodafdeling

Regel 7 - Samenstellende afleidingen

Schrijf een koppelteken in een Engelse samenstellende afleiding die gevormd is met een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.

Een samenstellende afleiding is een woord dat is afgeleid van een samenstelling die op zichzelf niet bestaat. Zo is open-minded een afleiding op -ed van open en mind, terwijl er geen samenstelling openmind bestaat.

Voorbeelden
 • double-breasted (= (double + breast) + -ed)
 • open-minded (= (open + mind) + -ed)