Gedaan met laden. U bevindt zich op: actief en passief (taalkundige termen) Taaladviezen

actief en passief (taalkundige termen)

synoniem van actief = bedrijvende vorm, actieve vorm, actiefconstructie
synoniem van passief = lijdende vorm, passieve vorm, passiefconstructie

Een zin in het actief wordt ook een actieve zin genoemd. Een zin in het passief wordt ook een passieve zin genoemd.

In een actieve zin is de persoon of zaak die de handeling uitvoert, het onderwerp van de zin. Bijvoorbeeld: De hulpkok bakt de roomsoezen.

In een passieve zin wordt de handelende persoon of zaak weergegeven in een door-bepaling, die meestal kan worden weggelaten. Een passieve zin bevat altijd een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn en een voltooid deelwoord. Voorbeeld: De roomsoezen worden gebakken (door de hulpkok).

Hieronder staan enkele andere voorbeelden van actieve zinnen en de passieve zinnen die daarmee corresponderen.

actief

passief

Een van onze medewerkers zal u het antwoord geven.

Het antwoord zal u worden gegeven door een van onze medewerkers.

Mijn collega heeft al het werk gedaan.

Al het werk is door mijn collega gedaan.

Veel bedrijven werken nog met een prikklok.

Er wordt nog met een prikklok gewerkt.

De boekhouding/ik/jij/mijn collega moet nog een lijst opstellen van alle niet-betaalde facturen.

Er moet nog een lijst opgesteld worden van alle niet-betaalde facturen.