Gedaan met laden. U bevindt zich op: coördinatrice / coördinator Taaladviezen

coördinatrice / coördinator

Coördinator is de grammaticaal mannelijke vorm. Die vorm wordt in de eerste plaats gebruikt om te verwijzen naar mannen.

  • Hij is coördinator van een opvangtehuis voor thuislozen.

Coördinator wordt ook gebruikt om te verwijzen naar vrouwen, non-binaire personen of personen van wie het gender onbekend of niet relevant is. Het nadeel van zulke generiek gebruikte mannelijke benamingen is dat ze vaak in eerste instantie een mannelijk beeld oproepen.

  • Zij is coördinator van een opvangtehuis voor thuislozen.
  • Hij zei dat hij die informatie had gekregen van de coördinator.
  • Een coördinator moet veel dingen tegelijkertijd in de gaten houden.

Mannelijke persoonsnamen worden doorgaans als neutraler ervaren als ze in het meervoud staan.

  • Coördinators moeten veel dingen tegelijkertijd in de gaten houden.

Coördinatrice is de grammaticaal vrouwelijke vorm. Die kan alleen gebruikt worden voor vrouwen.

  • Zij is coördinatrice van een opvangtehuis voor thuislozen.

Het is aan te bevelen de vorm te gebruiken waarmee de persoon in kwestie naar zichzelf verwijst, als u die vorm kunt achterhalen.