Gedaan met laden. U bevindt zich op: dank je wel / dankjewel Taaladviezen

dank je wel / dankjewel

Dank je wel en dankjewel zijn allebei correct in de betekenis ‘ik bedank je'.

  • Ik heb al gegeten, dank je wel / dankjewel.
  • Dank je wel / dankjewel voor je hulp.

Ook in de betekenis ‘dat doe ik niet, daar pas ik voor' zijn beide spellingen correct.

  • 300 euro betalen voor een concert van The Rolling Stones? Nee, dank je wel / dankjewel!

In andere combinaties worden dank en je los van elkaar geschreven: dank je, dank je zeer, dank je hartelijk.

Er is ook een zelfstandig naamwoord dankjewel (‘bedankje, dankwoord'). Dat schrijven we aaneen.

  • Een dankjewel kreeg ze niet over haar lippen.
  • Bij haar jubileum sprak ze een ontroerend dankjewel uit.