Gedaan met laden. U bevindt zich op: houden aan (betekenis) Taaladviezen

houden aan (betekenis)

Houden aan is correct als er wordt uitgedrukt dat iemand verlangt dat een ander doet wat die beloofd heeft.

  • Daar hou ik u aan!

Houden aan is ook correct met een wederkerend voornaamwoord (zich houden aan) om uit te drukken dat iemand iets naleeft of opvolgt.

  • Ik houd me aan de regels van de wet.

In België wordt houden aan in formelere contexten ook weleens gebruikt in de betekenis ‘op prijs stellen, staan op, hechten aan, wensen, willen’, zoals in Ik houd eraan u te danken voor uw medewerking. In die betekenis is houden aan geen standaardtaal.

  • Ik wens / sta erop / hecht eraan u te danken voor uw medewerking.
  • Zij wil / staat erop / hecht eraan dat het college transparant te werk gaat.
  • Hij stelt er prijs op / hecht eraan dat iedereen netjes gekleed gaat.