Gedaan met laden. U bevindt zich op: houden (vervoegen) Taaladviezen

houden (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik hou / ik houd, jij houdt, hij houdt, wij houden
    bij inversie: hou ik / houd ik, houdt je broer, houdt hij
    bij inversie met je/jij als onderwerp: hou je / houd je van chocolade, waar hou jij / houd jij van
  • gebiedende wijs: hou / houd op!
  • ik hield, jij hield, hij hield, wij hielden
  • ik heb gehouden

Waar twee vormen mogelijk zijn, is zowel in gesproken als in geschreven taal de vorm zonder d het gewoonst. De vorm met -d komt vooral voor in formelere geschreven taal.