Gedaan met laden. U bevindt zich op: nadat (werkwoordstijd, voltooide tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd) Taaladviezen

nadat (werkwoordstijd, voltooide tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd)

In een bijzin die door nadat wordt ingeleid, kunt u het werkwoord het best in een voltooide tijd zetten. Het gebruik van een onvoltooide tijd in zulke zinnen is niet voor iedereen aanvaardbaar.

Als het werkwoord in de hoofdzin in de onvoltooid verleden tijd staat (bijvoorbeeld reisde of konden), wordt in de bijzin met nadat een voltooid verleden tijd gebruikt (bijvoorbeeld had gehaald of had gescoord).

  • Nadat ik mijn diploma had gehaald, reisde ik enkele maanden door Oost-Europa.
  • We konden pas echt van de wedstrijd genieten nadat onze ploeg had gescoord.
  • De staking duurde voort, nadat de onderhandelingen door de directie opgezegd waren.
  • De rechter werd vermoord, nadat hij al verscheidene keren bedreigd was.

Als het werkwoord in de hoofdzin in de tegenwoordige of de toekomende tijd staat, wordt in de bijzin met nadat de voltooid tegenwoordige tijd gebruikt (bijvoorbeeld heb gehaald, heeft gescoord).

  • Nadat ik mijn diploma heb gehaald, reis ik enkele maanden door Oost-Europa.
  • We kunnen pas echt van de wedstrijd genieten nadat onze ploeg heeft gescoord.
  • Nadat ik mijn diploma heb gehaald, zal ik enkele maanden door Oost-Europa reizen.
  • We zullen pas echt van de wedstrijd kunnen genieten nadat onze ploeg heeft gescoord.
  • De rechter wordt vermoord, nadat hij al verscheidene keren bedreigd is.