Gedaan met laden. U bevindt zich op: silicone / siliconen Taaladviezen

silicone / siliconen

Zowel de vorm silicone als de vorm siliconen is correct als bijvoeglijk naamwoord.

  • een silicone/siliconen bakvorm, een silicone/siliconen badmuts

Om uit te drukken dat iets van silicone gemaakt is, kan daarnaast het zelfstandig naamwoord silicone als eerste deel van een samenstelling gebruikt worden. Op grond van de regels voor de tussen-n schrijven we in de samenstelling siliconen-.

  • een siliconenbakvorm, een siliconenbadmuts

Combinaties met een specifiekere betekenis zijn meestal samenstellingen.

  • siliconenborsten (= vrouwenborsten die zijn vergroot met siliconen), siliconenkit (= vulmiddel op basis van siliconen), siliconenolie (= smeerolie op basis van siliconen), siliconenverf (= verf op basis van siliconen)

Combinaties met silicone(n) waarmee een volledig andere betekenisrelatie dan ‘gemaakt van of met' wordt uitgedrukt, schrijven we ook altijd als een samenstelling.

  • siliconenfabriek