Gedaan met laden. U bevindt zich op: van wacht zijn / dienst hebben / van dienst zijn Taaladviezen

van wacht zijn / dienst hebben / van dienst zijn

De uitdrukking van wacht zijn is standaardtaal in België: een dokter, apotheker, verpleger enzovoort is van wacht als hij buiten de gewone diensturen beschikbaar moet zijn. Ook de uitdrukking wachtdienst hebben is standaardtaal in België.

  • Mijn huisarts is dit weekend van wacht.
  • Wie is de apotheker van wacht?
  • Mijn huisarts heeft dit weekend wachtdienst.

Standaardtaal in het hele taalgebied is dienst hebben.

  • Welke apotheker heeft er dienst / avonddienst / nachtdienst / weekenddienst?

Ook de combinatie dienstdoende arts, apotheker, verpleger en de combinatie arts, apotheker, verpleger met weekenddienst, avonddienst, nachtdienst zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

De uitdrukking van dienst zijn is standaardtaal in België in de betekenis ‘dienst hebben, aan het werk zijn’.

  • Wie is er vanavond van dienst in het café?

Combinaties als arts van dienst, officier van dienst en presentator van dienst zijn standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘op dat moment dienst hebbend’.

  • De verpleger op de cardiologieafdeling ging meteen op zoek naar de cardioloog van dienst.
  • De presentator van dienst bij dat zomerprogramma is dezelfde als vorig jaar.

In België wordt vaak ook de uitdrukking permanentie hebben gebruikt in de betekenis ‘dienst hebben’, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of permanentie hebben tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval dienst hebben.