Gedaan met laden. U bevindt zich op: verrassen / verassen, verrassing / verassing Taaladviezen

verrassen / verassen, verrassing / verassing

De spelling verrassen is correct in de betekenis ‘onverwachts blij maken' of ‘betrappen'. De spelling verassen is correct in de betekenis ‘in as doen overgaan, cremeren'. Omdat verrassen en verassen allebei bestaande woorden zijn, waarschuwt de spellingcontrole niet als je per vergissing verassen schrijft in plaats van verrassen, of omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de zelfstandige naamwoorden verrassing en verassing.

  • Verras je partner met valentijn!
  • Na de verassing van de overledene is een forensisch onderzoek niet meer mogelijk.

We schrijven verrassen met een dubbele r omdat verrassen teruggaat op het voorvoegsel ver- en het grondwoord ras (‘vlug'). De oorspronkelijke betekenis van het werkwoord is ‘iemand te vlug af zijn'. Verrassen is te vergelijken met verraden en verrekenen.

Verassen gaat terug op ver- + as (‘overblijfsel na verbranding'). Verassen is te vergelijken met verarmen of verademen.