Standaardtarief

Een standaardkeuring voor personenwagens kost 38,20 euro.

Houd er rekening mee dat extra controles, zoals bv. een milieukeuring, bijkomende kosten met zich meebrengen. Die extra controles staan ook vermeld op uw keuringsbewijs.

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar.

Raadpleeg de geldende tarieven vanaf 1 januari 2023.(opent in nieuw venster)

Toeslag

Uw keuringsbewijs vermeldt een geldigheidsdatum. Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. De tarieven worden jaarlijks aangepast.

  • Maximum 1 maand te laat: 9,70 euro
  • Meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: 13,90 euro
  • Meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: 20,80 euro
  • Meer dan 6 maanden te laat: 34,70 euro.

Overmacht

In geval van overmacht kan uw toeslag voor het laattijdig voorrijden bij de keuring worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer u een geval van overmacht hebt ervaren binnen de 15 dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop uw keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld worden door de minister of zijn afgevaardigde. In geval van overmacht mag u zich met uw voertuig ledig en langs de kortste weg verplaatsen tussen uw woonplaats en het keuringsstation, of omgekeerd.

Download het aanvraagformulier voor een terugbetaling in het geval van overmacht.(PDF bestand opent in nieuw venster)