Niet alle soorten motorfietsen

Niet alle soorten motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om:

  • motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc.
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Lichtere motorfietsen moeten vooralsnog niet naar de keuring.

Kostprijs

De motorfietsenkeuring zal 48,10 euro bedragen.

Beperkt aantal keuringscentra

Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren. De keuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien.

Controle

Het accent van de motorfietsenkeuring zal niet liggen op de originaliteit van de motorfiets, maar op de verkeersveiligheid en de milieu- en consumentenbescherming. Er zijn 9 technische domeinen waarop een motorfiets zal gecontroleerd worden, waaronder remmen, stuurinrichting, ruiten, lichten, enz.

Oldtimers, customs en zelfbouwprojecten

In het besluit zijn geen vrijstellingen voorzien voor particulieren.

Volgende stappen

Na deze definitieve goedkeuring vindt verder overleg plaats met de andere 2 gewesten om de uitrol van de technische keuring van motorfietsen zo vlot en praktisch mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal de Vlaamse overheid verder afstemmen met de belangenorganisaties.