Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid

Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid

De Vlaamse overheid komt tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleidsveld van amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circuskunsten en het lokaal cultuurbeleid.

Voorwaarden

Volgende internationale initiatieven komen in aanmerking:

  • een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling
  • een studiebezoek in het buitenland
  • de actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland
  • overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.

Volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst:

  • reiskosten van en naar de bestemming
  • kosten voor vervoer ter plaatse
  • verblijfkosten (overnachting en ontbijt).

Lees meer over de voorwaarden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.(opent in nieuw venster)

Procedure

De aanvraag moet tijdig ingediend worden per brief (per post of tegen ontvangstmelding) én per mail. Het aanvraagformulier vindt u op de website van het Departement Jeugd, Cultuur, Sport en Media.

Er zijn 4 indiendata per jaar, deze vindt u ook op de website.

Financieel voordeel

De tussenkomst bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten. Er geldt een maximum van 1.000 euro per deelnemer en van 5.000 euro per dossier. U kunt maximaal één aanvraag per jaar indienen.

Regelgeving

Jaarlijks Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap