Voorwaarden

U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan een van deze voorwaarden voldoet:

 • U hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op de tegemoetkoming gekregen.
 • U hebt van het VAPH het recht op een tegemoetkoming gekregen voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • U hebt op school hulpmiddelen of aanpassingen aan uw leeromgeving gekregen.
 • U hebt van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning gekregen van:
  • minimaal 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimaal 7 punten bij een fysieke of visuele handicap.
 • U hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
 • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB heeft na een uitgebreid onderzoek beslist dat u toch in aanmerking komt.

Uw werkgever kan een premie krijgen ((opent in nieuw venster)) als hij door uw arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem een aanpassing moet doen aan uw werkplek.