Voorwaarden

U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan een van deze voorwaarden voldoet:

 • U hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op de tegemoetkoming gekregen.
 • U hebt van het VAPH het recht op een tegemoetkoming gekregen voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • U hebt op school hulpmiddelen of aanpassingen aan uw leeromgeving gekregen.
 • U hebt van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning gekregen van:
  • minimaal 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimaal 7 punten bij een fysieke of visuele handicap.
 • U hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is.
 • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB heeft na een uitgebreid onderzoek beslist dat u toch in aanmerking komt.

Procedure

Vraag bij de VDAB het recht op deze tegemoetkoming aan. Dat kan ook als u nog werkzoekende bent, maar u kunt de eigenlijke tegemoetkoming pas aanvragen zodra u echt aan het werk bent.

Als het recht op de tegemoetkoming u wordt toegekend, dan mag u de tegemoetkoming daadwerkelijk aanvragen. U kunt daarvoor bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of naar een Werkwinkel ((opent in nieuw venster)) stappen. Op de website leest u ook hoe u zelf de nodige stappen kunt zetten.