Werknemers plooien kartonnen dozen.
© Joris Casaer

Als u een gezondheidsprobleem of een arbeidsbeperking hebt, is het vaak moeilijk om werk te vinden of een job uit te oefenen op de reguliere arbeidsmarkt. Mogelijk kunt u wel in een sociale-economieonderneming werken, zoals een maatwerkbedrijf. Of misschien kunt u door een beroep te doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding aan de slag in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.

Werken met een arbeidsbeperking

Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor u het moeilijk hebt om werk te vinden of om uw job uit te voeren. Voorbeelden zijn autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, een spierziekte, chronische depressie…

VDAB beslist of uw beperking erkend wordt als arbeidsbeperking.

Als uw arbeidsbeperking erkend is, kunt u bij VDAB het recht op tegemoetkomingen aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de hulp van een doventolk inroepen, maar u kunt ook een tussenkomst krijgen voor de aanschaf van arbeidsgereedschap, of een tegemoetkoming voor uw verplaatsingskosten.

Iemand met een arbeidsbeperking tewerkstellen

Iemand met een erkende arbeidsbeperking in dienst nemen heeft ook voordelen voor de werkgever. Werkgevers die een persoon met een beperking in dienst hebben of nemen, kunnen in aanmerking komen voor een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Collectief maatwerk

Binnen de sociale economie zijn er verschillende soorten bedrijven die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie mensen met een arbeidsbeperking, tewerkstellen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap biedt verschillende begeleidings- en opvangvormen aan voor kinderen en volwassenen met een beperking.