Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken met een beperking

Werken met een beperking

Als VDAB uw beperking erkend heeft als een arbeidsbeperking, kunt u een beroep doen op bepaalde maatregelen en tegemoetkomingen om het werken met een beperking makkelijker te maken.

Werknemers plooien kartonnen dozen.
© Joris Casaer

Als u een gezondheidsprobleem of een arbeidsbeperking hebt, is het vaak moeilijk om werk te vinden of een job uit te oefenen op de reguliere arbeidsmarkt. Mogelijk kunt u wel in een sociale-economieonderneming werken, zoals een maatwerkbedrijf. Of misschien kunt u door een beroep te doen op een aantal tewerkstellingsondersteunende maatregelen of een gespecialiseerde begeleiding aan de slag in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.

Werken met een arbeidsbeperking

Een arbeidsbeperking is een aandoening van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor u het moeilijk hebt om werk te vinden of om uw job uit te voeren. Voorbeelden zijn autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, een spierziekte, chronische depressie…

VDAB beslist of uw beperking erkend wordt als arbeidsbeperking(opent in nieuw venster).

Als uw arbeidsbeperking erkend is, kunt u bij VDAB het recht op tegemoetkomingen aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de hulp van een doventolk inroepen, maar u kunt ook een tussenkomst krijgen voor de aanschaf van arbeidsgereedschap, of een tegemoetkoming voor uw verplaatsingskosten.

Iemand met een arbeidsbeperking tewerkstellen

Iemand met een erkende arbeidsbeperking in dienst nemen heeft ook voordelen voor de werkgever. Heeft een van uw werknemers een door VDAB erkende, blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan hebt u als werkgever mogelijk recht op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt.

Ook als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden een VOP aanvragen.

Collectief maatwerk

Binnen de sociale economie zijn er verschillende soorten bedrijven die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie mensen met een arbeidsbeperking, tewerkstellen.

Individueel maatwerk

Bent u werkgever en heeft een van uw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Of bent u zelfstandige en hebt u een arbeidsbeperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk (IMW). IMW compenseert de eventuele extra kosten, begeleiding op de werkvloer en lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich meebrengt.

U kunt individueel maatwerk pas aanvragen vanaf 1 juli 2023.