Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociale economie

Sociale economie

Sociaal ondernemerschap is ondernemerschap met een sociale invalshoek. Hoe een ondernemer die sociale component in zijn onderneming inbouwt, kan sterk verschillen.

Vele sociale ondernemers vinden we terug in de sociale economie. De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die in de eerste plaats een specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren, en daarbij bepaalde principes respecteren:

 • tewerkstelling en competentieversterking (met aandacht voor positie van mensen uit kansengroepen)
 • duurzame ontwikkeling
 • voorrang van arbeid op kapitaal
 • democratische besluitvorming
 • maatschappelijke inbedding
 • transparantie
 • kwaliteit en duurzaamheid.

De ondernemingen mogen dan wel verschillen van ‘reguliere ondernemers’, ook zij leveren goederen en diensten waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.

De sociale economie in Vlaanderen omvat een grote diversiteit aan ondernemingen en initiatieven. Denk aan kringloopwinkels, sociale restaurants, energiesnoeiers, groenwerkers, fietspunten,.. De sociale economie biedt werk aan meer dan 24.000 mensen uit kansengroepen. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving.

De sociale economie wil ook het ondernemerschap zélf anders aanpakken. Duurzaam ondernemen houdt in dat het rendement verder gaat dan alleen financiële winst: ook de maatschappelijke winst telt mee. Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die door de mazen van het net vallen. De sociale economie kan voor hen een trampoline zijn. Ze geeft mensen een veerkrachtige job waarin ze zich kunnen ontplooien.

De Vlaamse overheid voorziet binnen de sociale economie heel wat financiële en andere ondersteuning voor sociaal ondernemerschap. Er zijn binnen de sociale economie verschillende soorten bedrijven die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen, waaronder de maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomiebedrijven.

Maatwerk bij collectieve inschakeling

De pijler ‘maatwerk bij collectieve inschakeling’ wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het reguliere circuit laten doorstromen. De doelgroep van deze maatregel zijn:

 • personen met een arbeidshandicap
 • personen met een psychosociale problematiek
 • langdurig werkzoekenden (minstens twee jaar) die extra begeleiding nodig hebben. Voor deze laatste groep is de ondersteuning per definitie tijdelijk.

Binnen die pijler maken we een onderscheid tussen:

 • een maatwerkbedrijf
 • een maatwerkafdeling.

Lokale diensteneconomie

Via de pijler ‘lokale diensteneconomie’ (LDE) bouwt de overheid een dienstenaanbod uit dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden, en dat tegelijk kansen biedt aan doelgroepwerknemers. Voorbeelden van het LDE-aanbod zijn de fietspunten (de bewaakte fietsstallingen in de buurt van stations waar je fietsen kunt huren of laten repareren), buurt- en groenonderhoud en diensten voor huishoudhulp.

De doelgroepwerknemers zijn werkzoekenden die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject in de lokale diensteneconomie weer aansluiting te vinden met de reguliere economie. Vaak gaat het om mensen die om persoonsgebonden redenen of door hun specifieke situatie (personen met een zware zorglast, ex-gedetineerden, artikel 60-medewerkers, mensen in armoede, langdurig werklozen...) een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar die met de nodige begeleiding hun competenties voldoende kunnen aanscherpen om een baan te vinden in de reguliere economie.

Ondersteuning sociale economie

De Vlaamse overheid ondersteunt naast de tewerkstelling en begeleiding van werknemers in de sociale economie de ondernemingen via verschillende oproepen en initiatieven. Die ondersteuning wordt geregeld in het zogenaamde ‘Ondersteuningsdecreet’. Zo worden geregeld middelen vrijgemaakt voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale tewerkstelling te bevorderen.

Een overzicht van de lopende en de voorbije oproepen(opent in nieuw venster) vindt u op de website socialeeconomie.be.

Managementadvies en managementondersteuning

Leidt u een erkende sociale-economieonderneming, zoals een maatwerkbedrijf of een initiatief uit de lokale diensteneconomie? En wilt u uw bedrijfsvoering verbeteren door managementadvies in te winnen bij een adviesbureau? Dan hebt u mogelijk recht op een premie van de Vlaamse overheid, die de kosten van het adviesbureau deels terugbetaalt.

Nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de sociale economie in Vlaanderen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief(opent in nieuw venster).