Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring als maatwerkbedrijf

Erkenning en subsidiëring als maatwerkbedrijf

Maatwerkbedrijven zijn organisaties of ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben. De economische activiteiten worden daaraan aangepast. Maatwerkbedrijven kunnen, met het oog op de noden van hun werknemers, extra ondersteuning krijgen om hun kerntaak te realiseren en infrastructuuraanpassingen te doen.

Voorwaarden

Maatwerkbedrijven zijn de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen.

Een maatwerkbedrijf wil werk en ondersteuning op maat stimuleren voor:

 • personen met een arbeidshandicap: mensen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door functiestoornissen, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en door persoonlijke en externe factoren.
 • personen met een psychosociale arbeidsbeperking: mensen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door het samenspel tussen psychosociale factoren, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en door persoonlijke en externe factoren.
 • uiterst kwetsbare personen: werkzoekenden die minstens 24 maanden geen betaalde beroepsarbeid hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen.

Maatwerkbedrijven hebben:

 • minimaal twintig voltijds equivalente tewerkgestelde doelgroepwerknemers op jaarbasis
 • een werknemersbestand dat voor minstens 65 procent bestaat uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking)
 • de rechtsvorm van vzw of vennootschap met sociaal oogmerk
 • een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.

Procedure

De aanvraag tot ondersteuning als maatwerkbedrijf is opgesplitst in twee stappen:

 • de aanmelding voor een label: die aanmelding heeft tot doel ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor steun in het kader van maatwerk, ongeacht de beschikbare middelen. Op de website vindt u het aanvraagformulier, de aanmeldingsvoorwaarden en de behandelingstermijnen. De minister beslist over de toekenning van het label.
 • de aanvraag tot een contingent van subsidieerbare plaatsen: ondernemingen die een label als maatwerkbedrijf hebben ontvangen, kunnen intekenen op deze oproep tot contingent. Dat contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een maatwerkbedrijf kan bieden aan doelgroepwerknemers. Zo’n oproep zal slechts opengesteld worden naargelang de beschikbare kredieten, telkens voor een beperkte oproepperiode.

Financieel voordeel

Bij de aanwerving van een doelgroepwerknemer opent het maatwerkbedrijf het recht op een werkondersteuningspakket, bestaande uit:

 • een loonpremie: een tussenkomst in de loonkosten van 40 procent tot 75 procent om het verminderde arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen
 • een begeleidingspremie: een premie ter ondersteuning van de competentie-opbouw en de coaching van de doelgroepwerknemer, met het oog op een mogelijke doorstroom naar de gewone economie.

De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer. Die worden vastgelegd door de VDAB.

Om voldoende tewerkstellingskansen voor personen met een arbeidsbeperking te garanderen, ontvangen maatwerkbedrijven een aanvullende organisatie-ondersteuning. Die compenseert de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de doelgroepwerknemers