Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individueel maatwerk voor werkgevers

Individueel maatwerk voor werkgevers

Heeft een van uw werknemers extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kunt u daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van uw werknemer.

Bent u zelfstandige en wilt u een premie aanvragen voor uzelf? Lees dan de pagina ‘Individueel maatwerk voor zelfstandigen’.

Voorwaarden

Premies

Er bestaan twee soorten premies in het kader van individueel maatwerk: een loonpremie en een begeleidingspremie. De twee zijn combineerbaar.

VDAB erkent de arbeidsbeperking en stelt de behoefte aan individueel maatwerk vast. U hebt recht op een loonpremie of een loonpremie én een begeleidingspremie. Als VDAB een behoefte aan een loonpremie en begeleiding op de werkvloer heeft vastgesteld, kunt u als werkgever enkel beide aanvragen.

LoonpremieBegeleidingspremie
  • berekend als percentage van het loon
  • bedoeld om tegemoet te komen aan de mogelijke extra kosten of lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen
  • bedrag neemt af tijdens een periode van 5 jaar.
  • forfaitaire vergoeding
  • bedoeld voor begeleiding op de werkvloer
  • houdt rekening met een bijkomende (opstart)kost tijdens het eerste jaar.

Duurtijd

Hoelang uw werknemer een beroep kan doen op individueel maatwerk, hangt af van de door VDAB vastgestelde arbeidsbeperking van de werknemer:

  • Bij een langdurige, blijvende problematiek is de ondersteuning van individueel maatwerk 5 jaar geldig en daarna verlengbaar.
  • Bij een problematiek die waarschijnlijk zal verbeteren is de ondersteuning geldig voor maximaal 2 jaar en niet meer verlengbaar.

De termijn gaat in vanaf het kwartaal van de beslissing door het Departement Werk en Sociale Economie.

Het is belangrijk dat u als werkgever op de hoogte bent van de behoefte die VDAB heeft vastgesteld, voor u een aanvraag individueel maatwerk indient. Wilt u weten of uw werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk? Vraag de werknemer dan om contact op te nemen met VDAB. Dat mag u niet in plaats van de werknemer doen omwille van privacyredenen.

Waarvoor de premies gebruiken?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het correct inzetten van de premies. U bespreekt samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en beslist waarvoor u de premie(s) van individueel maatwerk gebruikt. Bij de aanvraag van de premies vraagt het Departement Werk en Sociale Economie geen verantwoording hoe u de premie(s) zal inzetten. Bij de evaluatie houdt VDAB rekening met het inzetten van de premies om de behoefte op de werkvloer vast te stellen.

In deze online flyer (PDF bestand opent in nieuw venster)vindt u goede praktijken die u kunnen inspireren. De experts van de dienst Tewerkstellingsondersteunende maatregelen(opent in nieuw venster) van VDAB geven u tips en advies.

Betaling

Na uw aanvraag van de premie(s) individueel maatwerk controleert het Departement Werk en Sociale Economie of uw aanvraag ontvankelijk is en neemt het een beslissing over de al dan niet toekenning van de premie(s). Het Departement WSE controleert hiervoor verschillende authentieke gegevensbronnen, zoals VDAB, KSZ, RSZ, KBO, …

In deze beslissing staat de begin- en einddatum van de periode waarin de premie(s) worden toegekend. Bij een eerste aanvraag van de premie(s) is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (niet van het kwartaal van uw aanvraag). Bij een aanvraag voor evaluatie is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (bij een aanpassing van de hoogte van ondersteuning) of de eerste dag van het kwartaal volgend op de vorige einddatum (bij een aanpassing van de duurtijd). De einddatum is gebaseerd op de duurtijd van de behoefte die VDAB heeft vastgesteld bij de indicering (maximum 2 jaar of 5 jaar) of de evaluatie (maximum 5 jaar).

Bij de berekening van de loonpremie en begeleidingspremie houdt het Departement Werk en Sociale Economie rekening met de gegevens van RSZ en VDAB. De betaling gebeurt automatisch op kwartaalbasis na het kwartaal van tewerkstelling op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever. De betaling is voorzien in de vierde maand na de afloop van dit kwartaal.

Krijgt u ook graag maandelijks een voorschot? Dan kunt u dat aangeven bij uw aanvraag voor individueel maatwerk. Uitzendkantoren kunnen geen voorschot vragen. Het eventueel teveel aan voorschotten wordt automatisch ingehouden op de eerstvolgende uitbetaling.

Voor de werkgever is de premie vrijgesteld van belastingen in de vennootschapsbelasting.

Combinatie met andere inkomsten

U mag individueel maatwerk combineren met de structurele vermindering, een Vlaamse doelgroepvermindering of een federale doelgroepvermindering, zoals eerste aanwervingen.

U mag individueel maatwerk voor eenzelfde werknemer niet combineren met:

Veranderingen in de situatie

Verandert uw ondernemingsnummer of uw rekeningnummer of gaat uw werknemer uit dienst? Laat dat dan meteen weten aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Als uw ondernemingsnummer verandert, dan bent u officieel een nieuwe werkgever. U moet in dat geval een nieuwe aanvraag voor individueel maatwerk indienen in het WSE-loket. Contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via individueelmaatwerk@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Verlenging of verhoging aanvragen

Als werkgever kunt u via het WSE-loket een evaluatie van de premies individueel maatwerk aanvragen.

Motiveer in uw aanvraag duidelijk de behoefte aan een aanpassing van de premie(s). VDAB doet een evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen(opent in nieuw venster) en houdt daarbij rekening met de behoeftes van de werknemer op uw werkvloer. Het Departement Werk en Sociale Economie kan daarna beslissen om de premies aan te passen.

Infographic

Raadpleeg de infographic over individueel maatwerk.

Informatievideo

In deze informatievideo geeft het Departement WSE een korte toelichting over individueel maatwerk. Bekijk de video of raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen