Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

Er zijn verschillende straffen mogelijk bij een misdrijf. Als het om ernstige feiten gaat, dan kan de strafrechter u boven op uw gevangenisstraf veroordelen tot terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Terbeschikkingstelling uitgelegd

De strafrechter kan u tot een gevangenisstraf veroordelen en als extra straf terbeschikkingstelling opleggen. U komt dan na uw gevangenisstraf onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank te staan.

De strafrechter is in sommige gevallen verplicht die straf op te leggen bij bepaalde zware misdrijven, en herhaling daarvan. In andere gevallen heeft hij de keuze.

De periode van terbeschikkingstelling duurt minimaal 5 en maximaal 15 jaar.

Voorwaarden terbeschikkingstelling

De rechter legt terbeschikkingstelling op als de gepleegde feiten zo ernstig zijn dat de samenleving zich ook na een gevangenisstraf tegen die persoon moet kunnen beschermen.

Procedure terbeschikkingstelling

Er zijn 2 vormen van terbeschikkingstelling:

  • vrijheidsbeneming

De strafuitvoeringsrechter kan beslissen dat u in de gevangenis moet blijven, ook al is uw straf afgelopen.

  • invrijheidstelling onder toezicht.

U komt vrij, maar moet voorwaarden naleven en staat onder toezicht van een justitieassistent. Die gaat regelmatig met u in gesprek, ondersteunt u bij het vervullen van de voorwaarden en gaat na of u ze werkelijk naleeft.

De assistent bezorgt de strafuitvoeringsrechtbank regelmatig een verslag over het verloop van uw straf.

Meer weten

Inhoud is aan het laden