Voorbereiding

U bereidt het theorie-examen voor via:

Mee te nemen documenten

  • Neem uw identiteitskaart mee. Een kopie wordt niet aanvaard.
  • Bent u uw identiteitskaart kwijt, neem dan het officiële bewijs van aangifte van verlies of diefstal mee.
  • Hebt u geen Belgische identiteitskaart, neem dan uw vreemdelingenkaart mee.

Getuigschrift van de rijschool als u voor de derde keer examen doet

Bent u 2 keer niet geslaagd voor het theorie-examen? Dan moet u bij uw derde deelname het getuigschrift voorleggen van de rijschool waar u 12 uur theorielessen hebt gevolgd.

Verloop van het theorie-examen

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u minstens 41/50 behalen:

De vragen benaderen de reële verkeerssituaties, worden duidelijk voorgelezen en verschijnen op het scherm van de computer. Nadat de vraag volledig is voorgelezen, krijgt u 15 seconden de tijd om te antwoorden.

Na het theorie-examen kunt u meteen uw foute antwoorden bekijken. Achteraf is het niet meer mogelijk om uw foute antwoorden te bekijken.

Geslaagd voor het theorie-examen

U moet meteen na het theorie-examen een oogtest afleggen in het examencentrum ((opent in nieuw venster)). Als u niet slaagt voor de oogtest, moet u een afspraak maken bij een oogarts.

Het examencentrum geeft u een aanvraagdocument voor uw voorlopig rijbewijs. Op de achterkant van dat aanvraagdocument moet u verklaren dat u medisch gezien in staat bent om veilig te rijden.

Hou er rekening mee dat uw theorie-examen 3 jaar geldig is. Die geldigheidsduur staat niet vermeld op uw voorlopig rijbewijs. Houd het resultaat van uw theorie-examen bij, zodat u kunt nagaan hoelang uw theorie-examen nog geldig is.

Als u de geldigheidsduur van uw theorie-examen niet meer weet, kunt u contact opnemen met het examencentrum waar u het examen aflegde.

Vanaf 1 februari zal de geldigheidsduur van het theorie-examen opnieuw vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Dit geldt enkel voor wie een voorlopig rijbewijs aanvraagt vanaf 1 februari 2019.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

U kunt het theorie-examen opnieuw afleggen, maar niet op dezelfde dag.

Als u 2 keer niet geslaagd bent, moet u een theorieopleiding van 12 uur volgen in een erkende rijschool ((opent in nieuw venster)). Na die theorielessen krijgt u een getuigschrift van de rijschool. Dat moet u afgeven in het examencentrum als u voor de derde keer het theorie-examen aflegt.

Opgelet: ook als u al theorielessen hebt gevolgd, moet u die opleiding van 12 uur volgen voor u een derde keer mag deelnemen. Bent u 4 keer niet geslaagd? Dan is het niet verplicht om de theorielessen opnieuw te volgen.

Aangepast theorie-examen rijbewijs B

Aangepaste theorie-examens vinden altijd plaats op afspraak. Neem op tijd contact op met een examencentrum ((opent in nieuw venster)).

Vertraagd theorie-examen

De vragen worden voorgelezen door een examinator en de kandidaat krijgt meer tijd om te antwoorden. Om in aanmerking te komen voor het vertraagd examen is een getuigschrift of attest nodig van een van volgende instanties:

  • centrum voor beroepsoriëntering
  • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
  • instituut voor buitengewoon onderwijs
  • centrum voor observatie of begeleiding
  • OCMW.

Op dat attest of getuigschrift moet duidelijk staan dat de kandidaat een ontoereikend mentaal of intellectueel vermogen heeft of een beperkte graad van alfabetisme.

Ook wie 5 keer niet slaagde voor het theorie-examen kan het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Voor een vertraagd theorie-examen betaalt u ook 15 euro, hetzelfde bedrag als voor een gewoon examen.

Examen met een tolk

Het theorie-examen is mogelijk met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk of van een beëdigde doventolk.

U betaalt het basistarief van 15 euro + 51 euro extra voor de bijstand van de tolk. Het examencentrum ((opent in nieuw venster)) kiest de beëdigde tolk.

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

Vragen over de rijopleiding en het examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).