Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdelijk huisverbod

Tijdelijk huisverbod

Bij intrafamiliaal geweld kan het Openbaar Ministerie verschillende maatregelen opleggen. Een daarvan is een tijdelijk huisverbod.

Tijdelijk huisverbod

Als uw aanwezigheid als meerderjarige een ernstig en onmiddellijk gevaar betekent voor de andere perso(o)n(en) op diezelfde verblijfplaats, dan kan het Openbaar Ministerie u een tijdelijk huisverbod opleggen. U mag dan als uithuisgeplaatste die gemeenschappelijke verblijfplaats niet betreden.

U hoeft geen emotionele band te hebben met de andere(n) om een tijdelijk huisverbod opgelegd te krijgen. Het huisverbod kan ook opgelegd worden als er nog geen sprake is van een misdrijf.

Als u een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgt

  • U bent verplicht de gemeenschappelijke verblijfplaats te verlaten.
  • Het is verboden om tijdens de periode van het tijdelijke huisverbod de verblijfplaats op om het even welke manier te betreden.
  • Het is verboden om tijdens het tijdelijke huisverbod contact op te nemen met:
    • de personen die in het ‘bevel tot tijdelijk huisverbod’ vermeld staan
    • de personen die op de verblijfplaats wonen.

Procedure tijdelijk huisverbod

  • De procureur des Konings kan besluiten tot een tijdelijk huisverbod nadat de politie de verdachte heeft verhoord. Hij moet die beslissing motiveren. Daarna wordt ze bekeken door de familierechtbank.
  • Zodra de uithuisgeplaatste mondeling op de hoogte is gebracht, gaat het tijdelijke huisverbod maximaal 14 dagen in. Binnen die 14 dagen is er een zitting in de familierechtbank, waar de rechter kan beslissen om de maatregel te verlengen. Dat kan met maximaal 3 maanden.
  • Tijdens het tijdelijke huisverbod krijgt het bevoegde justitiehuis een mandaat om met de uithuisgeplaatste aan de slag te gaan en zijn situatie te bekijken. De uithuisgeplaatste neemt zelf verplicht contact op met het justitiehuis.