Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben de plicht om alle belanghebbenden te informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Misschien is het document dat u zoekt dus al beschikbaar online.

Documenten online beschikbaar

Alle officiële publicaties van de Vlaamse overheid vindt u terug in de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

De volgende regeringsdocumenten zijn ook publiek beschikbaar:

Basis van overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie moet systematisch, correct, evenwichtig en op verstaanbare manier gebeuren.

Actieve openbaarheid van bestuur is de juridische basis van de overheidscommunicatie: de overheid is verplicht om u als burger actief te informeren.

Overheidsinstanties communiceren daarom over hun beleid, regelgeving en dienstverlening als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is.

Ze zorgen ervoor dat de informatie zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep bereikt. En ze kiezen aangepaste communicatiestrategieën voor moeilijk te bereiken doelgroepen.

Relevant, correct en tijdig

Overheidsinstanties zorgen ervoor dat de informatie die ze verspreiden:

  • correct, betrouwbaar en accuraat is
  • relevant is en gericht wordt verspreid
  • tijdig en systematisch wordt verspreid.

De communicatie van de Vlaamse overheid moet voldoen aan een aantal principes en normen.