Concreet gaat het over de volgende overheden en instanties:

 • Vlaamse overheidsdiensten (alle mogelijke departementen en agentschappen)
 • de kabinetten van de Vlaamse ministers
 • lokale overheden:
  • provincies
  • gemeenten
  • intergemeentelijke samenwerkingsvormen (de vroegere intercommunales)
  • polders, wateringen
  • kerkfabrieken
 • andere instellingen met een publieke taak.