Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Au pair

Toelating tot arbeid - Au pair

Wie een buitenlandse au-pairjongere in dienst wil nemen, moet voor die au pair een toelating tot arbeid aanvragen.

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse au pair die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

De au pair (zie artikel 9,14° van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999(opent in nieuw venster)) is een jongere die tijdelijk in een gastgezin verblijft om:

  • zijn of haar talenkennis te verrijken
  • het land beter te leren kennen.

De au-pairjongere neemt er deel aan het gezinsleven en krijgt kost en inwoning in ruil voor lichte huishoudelijke taken.

Een au-pair is niet hetzelfde als een nanny, babysitter of inwonende dienstbode. Culturele vorming en taalverrijking primeren tijdens het verblijf.

Om te vermijden dat de huishoudelijke taken en passen op de kinderen het hoofddoel wordt van het verblijf, moeten de au-pairjongere, het gastgezin en de overeenkomst tussen beide(PDF bestand opent in nieuw venster) aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvraag samenstellen

Voor de buitenlandse au-pairjongere die in België komt werken, vraagt het gastgezin (als werkgever) een toelating tot arbeid met arbeidskaart en -vergunning aan.

Volgende documenten dient u mee te sturen met uw aanvraag:

Aanvraag door de werkgever - het gastgezin

Voor de buitenlandse au-pairjongere die in België komt werken vraagt het gastgezin (als werkgever) een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan, ook wanneer dat voor langer dan 90 dagen of voor 90/180 dagen met Schengenvisum is.

Op die pagina vindt u eveneens de procedure voor de verlenging van de arbeidskaart en arbeidsvergunning.

Meertalige brochure Au pair in Vlaanderen

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: